NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA /2001 Nagroda Min. Bud.  za wybitne osiągnięcia twórcze