NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA /2001Nagroda Min. Bud.  za wybitne osiągnięcia twórcze