MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 
W GDAŃSKU

I nagroda w międzynarodowym konkursie Min. Kultury | Powierzchnia: 35 000 m² | Inwestor: Ministerstwo Kultury | Projekt: 2012