PARK RADY EUROPY

II nagroda w konkursie międzynarodowym SARP | Powierzchnia: 35 000 m² | Inwestor: Miasto Gdynia  | Projekt: 2008