centrum pruszcza gdańskiego - zespół zabudowy mieszkalno-usługowej

 Powierzchnia: ok. 100 000 m² | Inwestor: NDI Development Sp. z o.o. | Opracowanie koncepcyjne

CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
016 Pruszcz Gdański 002
CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
DOC211021
DOC211021-002