Zespół biurowo-usługowy w Gdańsku Letnicy

 Powierzchnia: etap I - 100 000 m² | Opracowanie koncepcyjne

ZESPÓŁ BIUROWO-USŁUGOWY
ZESPÓŁ BIUROWO-USŁUGOWY
DCIM100MEDIADJI_0133.JPG
08 MASTER CONCEPT VIEW
04 SZKIC KONCEPCYJNY -SYLWETOWY CA£OŒCI ZA£O¯ENIA
03 LAND DEVELOPMENT CONCEPT