CENTRUM DZIEDZICTWA HISTORII GDAŃSKA

Powierzchnia: 3 000 m² | Inwestor: Multi Development | Projekt: 2012
I nagroda w międzynarodowym konkursie SARP

©Tom Kurek_TS301949_32+3
©Tom Kurek_TS301998_32+1
©Tom Kurek_TS302001_32+1
©Tom Kurek_TS301960_32+1
popr_u3
pobrane
pobrane (1)
pobrane (2)
pobrane (3)
pobrane (4)
pobrane (5)
pobrane (6)