CENTRUM DZIEDZICTWA HISTORII GDAŃSKA

Powierzchnia: 3 000 m² | Inwestor: Multi Development | Projekt: 2012
I nagroda w międzynarodowym konkursie SARP

CENTRUM DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO MIASTA GDAŃSKA
pobrane
pobrane (1)
pobrane (2)
pobrane (3)
pobrane (4)
pobrane (5)
pobrane (6)