NEW MARINA IN GDYNIA

Area: 27 000 m² | Investor: Polski Związek Żeglarski | Project: 2014

1st prize in a national SARP competition

pobrane (20)
pobrane
pobrane (1)
pobrane (2)
pobrane (3)
pobrane (4)
pobrane (5)