ZESPÓŁ BIUROWO-USŁUGOWY SKOK
W GDYNI

Powierzchnia: 55 000 m² | Inwestor: SKOK Gdańsk | Projekt: 2014