CENTRUM DZIEDZICTWA HISTORII GDAŃSKA

I nagroda w międzynarodowym konkursie SARP | Powierzchnia: 3 000 m² | Inwestor: Multi Development | Projekt: 2012